[جمله]

Where are you from?

/wɛr ɑr ju frʌm?/

1 شما اهل کجا هستید؟ کجایی هستید؟

  • 1. "Where are you from?" "I'm from Iran."
    1 . «شما اهل کجا هستید؟» «من اهل ایران هستم.»
تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان