[اسم]

widespread support

/wˈaɪdspɹɛd səpˈoːɹt/
قابل شمارش

1 حمایت گسترده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان