[عبارت]

with ease

/wɪð iz/

1 به راحتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: به‌آسانی
  • 1.She answered the questions with ease.
    1. او سوالات را به راحتی پاسخ داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان