[صفت]

worse off

قابل مقایسه

1 بی‌پول‌تر از قبل بدتر از قبل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان