[فعل]

to would like

/wʊd laɪk/
فعل گذرا

1 خواستن

  • 1.I would like to go swimming tomorrow.
    1. می خواهم فردا برای شنا کردن بروم [می خواهم فردا به شنا بروم].
  • 2.Would you like tea, or coffee?
    2. چای می خواهید یا قهوه؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان