[اسم]

writing pad

/ɹˈaɪɾɪŋ pˈæd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیردستی پد نگارش

معادل ها در دیکشنری فارسی: زیردستی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان