[اسم]

Yom kippur

/ˌjɔːm kɪˈpʊr/
غیرقابل شمارش

1 یوم‌کیپور (جشن یهودی‌ها) روز آمرزش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان