[جمله]

You are near a restaurant.

/ju ɑr nɪr ə ˈrɛstəˌrɑnt./

1 شما به رستوران نزدیک می شوید. شما نزدیک به یک رستوران هستید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان