[اسم]

les dix meilleures ventes

/dˈi mɛjˈœʁ vˈɑ̃t/
قابل شمارش جمع مونث

1 ده‌تای برتر (موسیقی)

مترادف و متضاد dix premiers au hit-parade
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان