[عبارت]

rouge comme une pomme d'api

/ʁuʒ kɔm yn pɔm dapi/

1 مانند لبو سرخ (از خجالت)

  • 1.Elle était très timide quand elle était enfant. Dès que la maîtresse l'interrogeait elle devenait rouge comme une pomme d'api.
    1. او وقتی کودک بود خیلی خجالتی بود، به محض اینکه معلم از او سوال می‌پرسید، او مانند لبو سرخ می‌شد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت اللفظی این عبارت "قرمز مانند یک سیب گلاب" است که در حقیقت کنایه از "مانند لبو سرخ" شدن از خجالت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان