[عبارت]

rouge comme une tomate

/ʁuʒ kɔm yn tɔmat/

1 مثل لبو سرخ (از خشم یا شرم)

  • 1.Elle avait des joues rouges comme des tomates.
    1. او گونه‌هایی مثل لبو سرخ داشت [او گونه‌هایش مثل لبو سرخ بود.]
  • 2.Quand ils arrivent, ils sont rouges comme des tomates.
    2. وقتی آنها رسیدند مثل لبو سرخ بودند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت اللفظی این عبارت "سرخ مانند یک گوجه فرنگی" است و کنایه از "مثل لبو سرخ (از خشم یا شرم)" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان