[اسم]

Vincent van gogh

/vɛ̃sˈɑ̃ vˈanɡˈɔɡ/
غیرقابل شمارش مذکر

1 ونسان ون گوگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان