[جمله]

Hepsi ne kadar?

/hɛpsˈɪ nˈɛ kadˈar/

1 همه‌اش چقدر شد؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان