[قید]

her zaman

/hˈɛr zamˈan/
غیرقابل مقایسه

1 همیشه

  • 1.Her zaman iyi kararlar alıyorsun.
    1. همیشه تصمیمات خوب می‌گیری.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان