معرفی امکانات دیکشنری بیاموز

(برای استفاده از امکانات، دیکشنری مورد نظر خود را انتخاب کنید)

نقش گرامری واژه ها

واژه نامه بیاموز، معانی واژه ها را با توجه به نقش گرامری آنها دسته بندی میکند، این موضوع کمک زیادی به یادگیری درست واژه می کند.

تلفظ

واژه نامه بیاموز، امکان همزمان مشاهده شکل فونتیک تلفظ و شنیدن صدای تلفظ را برای شما فراهم میکند. از این طریق میتوانید از به درستی تلفظ هر واژه را بیاموزید

جداسازی معانی

معانی متفاوت هر واژه در واژه نامه با دقت از هم جداشده اند و تفاوت های ساختاری و معنایی انها مورد اشاره قرار گرفته اند.

شکل های دیگر واژه

با توجه به خصوصیات گرامری هر واژه، این واژه ممکن است شکل های گرامری متفاوتی داشته باشد. در دیکشنری بیاموز این شکل ها به طور مجزا معرفی می شوند.

مثال

سعی شده برای هر معنی از یک واژه حداقل یک مثال در دیکشنری موجود باشد. مطالعه مثال ها کمک زیادی به یادگیری درست معنی واژه و نحوه استفاده از ان می کند.

توضیحات

نحوه استفاده درست از واژه های مهم و کاربری از طریق اضافه کردن توضیحات به آنها شرح داده شده. این توضیحات اطلاعات به مراتب ریزتری را درباره هر واژه مطرح می کنند.