دیکشنری بیاموز

دیکشنری چند زبانه و آموزشی بیاموز

پروژه دیکشنری بیاموز، یک پروژه از زیر شاخه های پروژه زبان بیاموز است که با هدف گسترش محتوای فارسی به طور رایگان منتشر شده است. کارشناسان محتوای ما به طور دائم در حال بهبود و گسترش این پروژه هستند. این پروژه به همراه وبسایت و اپلیکیشن بیاموز، بخشی از پروژه آموزش زبان بیاموز به شمار می رود.


معرفی امکانات دیکشنری بیاموز

(برای استفاده از امکانات، دیکشنری مورد نظر خود را انتخاب کنید)

words Part of speech
نقش گرامری واژه ها

واژه نامه بیاموز، معانی واژه ها را با توجه به نقش گرامری آنها دسته بندی میکند، این موضوع کمک زیادی به یادگیری درست واژه می کند.

words Part of speech
تلفظ

واژه نامه بیاموز، امکان همزمان مشاهده شکل فونتیک تلفظ و شنیدن صدای تلفظ را برای شما فراهم میکند. از این طریق میتوانید از به درستی تلفظ هر واژه را بیاموزید

words Part of speech
جداسازی معانی

معانی متفاوت هر واژه در واژه نامه با دقت از هم جداشده اند و تفاوت های ساختاری و معنایی انها مورد اشاره قرار گرفته اند.

words Part of speech
شکل های دیگر واژه

با توجه به خصوصیات گرامری هر واژه، این واژه ممکن است شکل های گرامری متفاوتی داشته باشد. در دیکشنری بیاموز این شکل ها به طور مجزا معرفی می شوند.

words Part of speech
مثال

سعی شده برای هر معنی از یک واژه حداقل یک مثال در دیکشنری موجود باشد. مطالعه مثال ها کمک زیادی به یادگیری درست معنی واژه و نحوه استفاده از ان می کند.

words Part of speech
توضیحات

نحوه استفاده درست از واژه های مهم و کاربری از طریق اضافه کردن توضیحات به آنها شرح داده شده. این توضیحات اطلاعات به مراتب ریزتری را درباره هر واژه مطرح می کنند.