دیکشنری ترکی استانبولی به فارسی

نکات مهم در واژه نامه ترکی استانبولی


اسامی در زبان ترکی استانبولی می توانند قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشند. هر اسم قابل شمارش در زبان ترکی استانبولی یک حالت جمع دارد که تقریبا همیشه با اضافه کردن پسوند ler یا lar به آن ساخته میشود. حالت جمع اسامی دارای استثنا به صورت جداگانه نوشته شده است. برخی اسامی همیشه جمع هستند، در دیکشنری به اسامی به عنوان اسامی جمع اشاره شده.

اسم می تواند خاص یا عام باشد. اسامی خاص به صورت اختصاصی به یک چیز اشاره می کنند و در زبان ترکی استانبولی همیشه با حرف اول بزرگ نوشته می شوند.

افعال در دیکشنری به صورت مصدر (با علامت مصدری mek و mak) نوشته می شوند. بیشتر افعال ترکی حالت صرف باقاعده ای دارند، البته در صرف افعال باید به قوانین هارمونی حروف صدادار دقت کرد. در دیکشنری شکل صرف افعالی که شکل صرف بی قاعده دارند به صورت جداگانه آورده شده.

افعال از نظر نوع کاربرد می توانند گذرا یا ناگذرا باشند. افعال گذرا برای داشتن معنی نیاز به یک مفعول مستقیم دارند که بدون حرف اضافه در جمله می آید. افعال ناگذرا نیازی به مفعول ندارند و بدون مفعول هم می توانند در جمله معنی داشته باشند. یک فعل ممکن است دارای چند معنی متفاوت باشد که برای هر یک ساختار گرامری متفاوتی وجود داشته باشد. گذرا یا ناگذر بودن هر یک از معانی افعال در دیکشنری نوشته شده است.

در زبان ترکی دسته ای از افعال از طریق ترکیب یک اسم یا صفت با یک فعل کمکی ساخته می شوند. در این افعال تنها ریشه کمکی فعل طرف می شود.

زبان ترکی دارای مفهومی به نام هارمونی حروف صدادار است. بیشتر پسوندهای اضافه شده به واژه ها از این قاعده پیروی می کنند در نتیجه واژه ها شکل های پسوندی متفاوتی دارند.

اطلاعاتی در مورد زبان ترکی استانبولی


نقشه کشورهای انگلیسی زبان جهان

(نقشه گستره جغرافیایی زبان های با ریشه ترکی)

زبان ترکی‌استانبولی پرگویشورترین زبان از شاخه زبان‌های ترکی است. ریشه این زبان مربوط به گروه اوغوز در رده شناسی زبان‌های ترکی است. علاوه بر کشور ترکیه، در کشورهای دیگری نظیر قبرس شمالی، بخش‌هایی از عراق، یونان، بلغارستان، مقدونیه و آلبانی و ... نیز گویشور دارد.

این زبان با گسترش قلمرو عثمانی به ایران نیز راه پیدا کرد و در گذشته اشتراکات واژگانی زیادی با زبان فارسی و عربی داشت. اما با عوض شدن الفبای ترکی از عثمانی به لاتین، بسیاری از این واژه‌ها منسوخ شدند. امروزه بیش از 83 میلیون نفر در جهان به این زبان گویش می‌کنند. بسیاری از ترک‌زبانان در ایران می‌توانند به این زبان تکلم کنند و آذری بسیار به ترکی‌استانبولی شباهت دارد. به این دلیل و به خاطر نزدیکی با ترکیه، بسیاری از ایرانی‌ها به یادگیری این زبان علاقه نشان می‌دهند.