آمار دیکشنری اسپانیایی بیاموز

16,918 واژه
20,700 ترجمه
7,562 مثال
اطلاعاتی در مورد زبان اسپانیایی
اطلاعاتی در مورد زبان اسپانیایی

زبان اسپانیایی یکی از زبان‌های ریشه رومی است که از شبه‌جزیره ایبری منشا گرفته است. این زبان به واسطه نفوذ سیاسی و نظامی بالای اسپانیا پس از قرن 16هم به سرعت در قاره امریکا منتشر شد. زبان اسپانیایی امروزه یکی از بزرگترین زبان‌های دنیا از نظر تعداد تکلم کننده به این زبان و بزرگترین زبان دنیا از نظر تعداد کشورهایی است که این زبان در آن زبان اصلی به شمار می‌رود.

در حال حاضر بیش از 450 میلیون نفر در سراسر جهان زبان اسپانیایی را به عنوان زبان مادری خود می‌شناسند و این زبان در 20 کشور دنیا به عنوان زبان رسمی شناخته می‌شود. به واسطه این نفوذ، اسپانیایی به عنوان یکی از محبوب‌ترین زبان‌های دنیا برای یادگیری به عنوان زبان دوم شناخته می‌شود.

راهنمای دیکشنری اسپانیایی

  • مدخل‌ها در دیکشنری اسپانیایی به فارسی براساس شکل خنثی از هر واژه ایجاد شده‌اند. در صورتی که شکل صرف شده از یک واژه را جست و جو کنید، به صورت خودکار به مدخل واژه با شکل خنثی منتقل می‌شوید.
  • شکل خنثی برای اسامی، شکل مفرد آنهاست. برای اسامی جمع (اسامی که همیشه به شکل جمع آورده می‌شوند) معمولا یک مدخل متفاوت وجود دارد. برای اسامی که شکل جمع آنها بی‌قاعده باشد، به این شکل در دیکشنری اشاره شده است.
  • اسامی در زبان اسپانیایی دارای جنسیت هستند (مذکر یا مونث). در صفحه هر اسم پیش از اسم به حرف تعریف آن اشاره شده که جنسیت اسم را مشخص می‌کند.
  • اسامی در زبان اسپانیایی می‌توانند خاص یا عام باشند. حرف اول اسامی خاص همیشه به صورت بزرگ نوشته می‌شود اما نیازی به جست و جوی واژه به این صورت در دیکشنری نیست.
  • برخی اسامی در زبان اسپانیایی بدون حرف تعریف اورده می‌شوند (مانند اسامی ماه‌ها) برای این اسامی، جنسیت اسم در کنار آن شرح داده شده‌است.
  • صفات و قیدها در اسپانیایی می‌توانند قابل قیاس و یا غیرقابل قیاس باشند. در مورد صفات و قیدهای قابل قیاس، در دیکشنری به دو شکل تفضیلی و عالی صفت اشاره شده است.
  • صفات در زبان اسپانیایی بسته به اسمی که به آن نسبت داده می‌شوند تطبیق داده می‌شوند. برای صفاتی که شکل تطبیق آنها بی‌قاعده است، به حالات مختلف آن در دیکشنری اشاره شده‌است.
  • دیکشنری برای روشن کردن نحوه درست استفاده از واژه، از برچسب‌هایی مانند رسمی، غیررسمی، تخصصی و ... استفاده کرده. از طریق این برچسب‌ها می‌توانید به فضای درست استفاده از واژه پی ببرید.
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان