[صفت]

an­ge­bracht

/ˈanɡəˌbʁaxt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: angebrachter] [حالت عالی: angebrachtesten]

1 مناسب به‌جا

  • 1.Die Anzeige des Navigationsgeräts sollte auf Augenhöhe angebracht sein.
    1. نمایشگر دستگاه ناوبری برای ارتفاع چشم‌ها مناسب باشد.
  • 2.Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Abstimmung noch nicht angebracht.
    2. برای زمان کنونی یک رای‌گیری هنوز مناسب نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان