[فعل]

anmachen

/ˈanˌmaχən/
فعل گذرا
[گذشته: machte an] [گذشته: machte an] [گذشته کامل: angemacht] [فعل کمکی: haben ]

1 روشن کردن

مترادف و متضاد aktivieren anknipsen anschalten einschalten ausmachen
  • 1.Mach bitte das Licht an!
    1. لطفاً آن چراغ را روشن کن!
  • 2.Mach bitte den Fernsehapparat an!
    2. لطفاً تلویزیون را روشن کن!
کاربرد واژه anmachen به معنای روشن کردن
فعل anmachen از دو بخش an (به معنای روشن) و machen (به معنای انجام دادن/کردن) تشکیل شده و به معنای روشن کردن یک وسیله است. از anmachen معمولاً برای دستگاه‌های مکانیکی و وسایل الکتریکی استفاده می‌شود. برای کاربردهایی مثل "روشن کردن آتش" بهتر است از آن استفاده نکنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان