[اسم]

der Anschluss

/ˈanʃlʊs/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anschlüsse] [ملکی: Anschlusses]

1 اتصال خط (تلفن)، اتصال (آب، گاز)

  • 1. Ist das die Anmeldung für einen Telefonanschluss?
    1 . آیا این درخواست برای یک خط تلفن است؟
Anschluss haben
اتصال داشتن
Telefon-/Strom-/... Anschluss
اتصال تلفن/برق/...
کاربرد واژه Anschluss به معنای اتصال
Anschluss در این کاربرد معنای واحدی در فارسی ندارد اما معنی کلی آن ارتباط یا اتصال است. مثلا در آلمانی در صورتی که خانه ای تلفن داشته باشد می گویند خانه "Telefonanschluss" (اتصال تلفن/امکان استفاده از تلفن) دارد. از همین قاعده برای برق، آب و گاز هم استفاده میشود. به مثال های زیر توجه کنید:
Stromanschluss (اتصال برق/امکان استفاده از برق)، Internetanschluss (اتصال اینترنت)، Wassernetzanschluss (اتصال به شبکه آب)

2 ارتباط آشنایی

Anschluss finden
ارتباط گرفتن (دوست پیدا کردن)
  • Du solltest den Anschluss finden und nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen!
    تو باید دوستی پیدا کنی و در خانه جلوی تلویزیون ننشینی!
Anschluss suchen
به دنبال آشنایی (دوستی) گشتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان