[اسم]

das Ausland

/ˈaʊ̯sˌland/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Ausland(e)s]

1 کشور خارجی خارج

  • 1. Fahren Sie ins Ausland?
    1 . آیا به خارج مسافرت می‌کنید؟
  • 2. Sie hat drei Jahre im Ausland gelebt.
    2 . او سه سال در خارج زندگی کرده‌است.
  • 3. Wir fahren im Urlaub meistens ins Ausland.
    3 . ما در تعطیلات معمولا به خارج سفر می‌کنیم.
کاربرد واژه Ausland به معنای کشور خارجی
از واژه "Ausland" در تعریف کلی برای اشاره به هر کشوری به جز کشوری که در آن زندگی می‌کنید استفاده می‌شود. البته نحوه استفاده گرامری از واژه Ausland تا حدی با (خارج) در فارسی متفاوت است. مثلا در آلمانی می گویند: "Urlaub ins Ausland" (تعطیلات در خارج) در حالی که ما در فارسی بیش از (تعطیلات خارج از کشور) استفاده می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان