[اسم]

der Ausweis

/ˈaʊ̯svaɪ̯s/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Ausweise] [ملکی: Ausweises]

1 کارت شناسایی

  • 1. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen?
    1 . اجازه هست کارت شناسایی شما را ببینم؟
  • 2. Für den Ausweis brauchen Sie ein neues Foto.
    2 . برای کارت شناسایی شما به یک عکس جدید نیاز دارید.
  • 3. Hier ist mein Ausweis.
    3 . این هم کارت شناسایی من.
کاربرد واژه Ausweis به معنای کارت شناسایی
واژه Ausweis یا کارت شناسایی به معنای یک سند رسمی است که اطلاعات شخصی شما بر روی آن درج شده. Ausweis می تواند گواهینامه، پاسپورت یا هر سند دیگر رسمی باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان