[اسم]

das Büro

/byˈʀoː/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Büros] [ملکی: Büros]

1 دفتر اداری اداره

مترادف و متضاد Geschäftszimmer Office
  • 1.Unser Büro bleibt samstags geschlossen.
    1. دفتر ما شنبه‌ها بسته می‌ماند.
in einem Büro arbeiten
در دفتری کار کردن
  • 1. Ich möchte in einem Büro arbeiten.
    1. من دوست دارم در یک دفتر کار کنم.
  • 2. Sonja arbeitet in einem Versicherungsbüro.
    2. "سونیا" در یک دفتر بیمه کار می‌کند.
کاربرد واژه Büro به معنای دفتر کار
واژه Büro معانی متفاوت اما نزدیکی دارد. Büro در شکل کلی به معنای یک دفتر اداری است، دفتری که در آن کارهای غیر فنی انجام می‌شود. زمانی که فردی اشاره می‌کند در Büro کار می‌کند، تاکید معمولا بر این است که کار او کاملا اداری است، مثلا با کامپیوتر یا اسناد اداری کار می‌کند.
Büro همچنین می‌تواند به کار اداری هم اشاره کند، مثلا "Ich setze mich in kein Büro" (من پشت میز نمی‌شینم/ من پشت میز نشین نمی‌شوم) در فارسی ما معمولا از اصطلاح "پشت میز نشینی" (کارمند ساده شدن) برای نشان دادن همین معنی استفاده می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان