[اسم]

das Baby

/ˈbeːbi/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Babys] [ملکی: Babys]

1 (بچه) خردسال کودک

مترادف و متضاد säugling
  • 1. Mein Kind ist noch ein Baby.
    1 . بچه من هنوز خردسال است.
کاربرد واژه Baby به معنای خردسال
واژه Baby معنایی مشابه "بچه خردسال" در فارسی دارد و از آن برای اشاره به بچه ای که در سالهای اولیه زندگی است استفاده می شود.
"Das Baby schreit schon wieder" (بچه دوباره گریه می کند.)
"Als ich ein Baby war" (وقتی من بچه بودم.)
از Baby گاهی برای اشاره به توله ها و بچه های حیوانات هم استفاده می شود. مثلا "Katzenbaby" (توله گربه)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان