[اسم]

der Ballast

قابل شمارش مذکر

1 وزنه تعادل (کشتی یا بالن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان