[فعل]

beantworten

/bəˈʔantˌvɔʁtən/
فعل گذرا
[گذشته: beantwortete] [گذشته: beantwortete] [گذشته کامل: beantwortet] [فعل کمکی: haben ]

1 جواب دادن پاسخ دادن

  • 1.Er beantwortete meine Frage mit Ja.
    1. او سوالم را با بله جواب داد.
  • 2.Sie haben meine Frage leider nicht beantwortet.
    2. متاسفانه آن‌ها سوال من را جواب ندادند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان