[صفت]

beige

/beːʃ/
غیرقابل مقایسه

1 بژ رنگ بژ

  • 1.Das Hintergrundgewebe kann schwarz, beige oder farbig sein.
    1. پارچه پس زمینه می تواند سیاه، بژ یا رنگارنگ باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان