[فعل]

berichtigen

فعل گذرا و ناگذر

1 اصلاح کردن تصحیح کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان