[صفت]

besetzt

/bəˈzɛtst/
غیرقابل مقایسه

1 اشغال شده مشغول، پر شده

  • 1. Der Platz ist besetzt.
    1 . این محل اشغال شده.
کاربرد واژه besetzt به معنای اشغال شده
زمانی که از besetzt برای اشاره به یک جایگاه یا مکان استفاده می شود، یعنی این مکان دیگر خالی یا قابل استفاده برای دیگران نیست. مثلا در رستوران بر روی میزهایی که رزرو شده است ممکن است تابلوی "besetzt" را ببینید یا از besetzt برای اشاره به اپارتمانی استفاده شود که اجاره داده شده و دیگر خالی نیست. besetzt گاهی به معنای "رزرو شده" هم به کار می رود.

2 اشغال

  • 1. Die Nummer ist immer besetzt.
    1 . شماره همیشه مشغول است.
  • 2. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber es war dauernd besetzt.
    2 . من سعی کردم با تو تماس بگیرم اما [تلفن] دائما اشغال بود.
کاربرد واژه besetzt به معنای اشغال
زمانی که از besetzt برای اشاره به یک تماس تلفنی استفاده شود، به معنای اشغال بودن خط است. خط تلفن اشغال، خطی است که در همین لحظه از طریق آن یک تماس تلفنی دیگر در جریان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان