[صفت]

billig

/ˈbɪlɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: billiger] [حالت عالی: billigsten]

1 ارزان ارزان قیمت

  • 1. Auf dem Markt ist das Gemüse billiger.
    1 . در بازارچه سبزیجات ارزان‌تر هستند.
  • 2. Die Jacke kostet nur 10 Euro! Die ist aber billig!
    2 . قیمت کاپشن فقط 10 یورو است! این ارزان است!
  • 3. Dieses Buch ist nicht ganz billig.
    3 . این کتاب خیلی هم ارزان نیست.
کاربرد واژه billig به معنای ارزان
واژه billig معادل آلمانی "ارزان قیمت" است. اگر چیزی billig باشد یعنی قیمت آن پایین است. از billig گاهی برای اشاره به چیزهایی که قیمت ارزان و کیفیت نسبتا پایینی دارند استفاده می‌شود. برای اشاره به اجناس با کیفیت اما ارزان بهتر است از "preiswert" یا "günstig" استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:
"billiges Obst" (میوه ارزان)
"das Essen ist billig" (این غذا ارزان است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان