[صفت]

blau

/blaʊ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: blauer] [حالت عالی: blauste-]

1 آبی آبی‌رنگ

  • 1.Die Wände sind blau.
    1. دیوارها آبی هستند.
  • 2.Wenn man sich im Web umsieht, sind ca. 90% der Designs immer und immer blau.
    2. وقتی آدم به (دنیای) وب نگاهی بیندازد، (می‌بیند که) حدود 90% طراحی‌ها همیشه آبی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان