[اسم]

die Butter

/ˈbʊtɐ/
قابل شمارش مونث
[ملکی: Butter]

1 کره

  • 1. Für mich bitte ein Brötchen mit Butter und Käse.
    1 . برای من لطفا یک نان رول با کره و پنیر
  • 2. Ich möchte nur Butter aufs Brot.
    2 . من فقط کره روی نان می‌خواهم.
  • 3. Ohne Butter schmeckt das Brot nicht.
    3 . بدون کره این نان مزه نمی‌دهد.
کاربرد واژه Butter به معنای کره
Butter یا "کره" نوعی فرآورده لبنی است که از گرفتن چربی موجود در شیر تولید می‌شود و معمولا زرد روشن است. مانند فارسی در آلمانی هم مانند فارسی گاهی از Butter برای اشاره به فرآورده های غیر لبنی چرب استفاده می‌شود، مثلا "Erdnussbutter" (کره بادام زمینی)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان