[قید]

dahinten

/daˈhɪntn̩/
غیرقابل مقایسه

1 آن پشت آن عقب

  • 1.Dahinten steht ein rotes Auto.
    1. آن عقب یک ماشین قرمز قرار دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان