[اسم]

der Dezember

/deˈtsɛmbɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Dezember] [ملکی: Dezember(s)]

1 دسامبر ماه دوازدهم میلادی

  • 1. Dezember ist zwölfter Monat des Jahres.
    1 . دسامبر دوازدهمین ماه سال است.
کاربرد واژه Dezember به معنای دسامبر
Dezember یا ماه دسامبر دوازدهمین و آخرین ماه سال میلادی است. این ماه 31 روزه و معمولا از 10 آذر تا 10 دی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان