[ضمیر]

dich

/dɪç/

1 [ضمیر مفعولی اکوزاتیو دوم شخص مفرد] به تو، تو را، برای تو

 • 1.Die Blumen sind für dich.
  1. گل‌ها برای تو هستند.
 • 2.Ich habe dich überall gesucht und dich nicht gefunden.
  2. من همه‌جا دنبال تو گشتم و تو را پیدا نکردم.
کاربرد واژه dich به‌عنوان ضمیر مفعولی آکوزاتیو
ضمیر dich در زبان آلمانی به‌عنوان ضمیر مفعولی آکوزاتیو (مستقیم) برای دوم شخص مفرد به‌کار می‌رود. dich در فارسی معنای دقیقی ندارد اما می‌تواند با توجه به کاربرد به معنای "به تو"، "تو را"، "برای تو" و ... باشد. مثلاً:
".Er liebt dich" (او تو را دوست دارد.)

2 [ضمیر انعکاسی دوم شخص مفرد]

 • 1.Du sollst dich beeilen.
  1. تو باید عجله کنی.
 • 2.Schäme dich!
  2. خجالت بکش!
کاربرد واژه dich به‌عنوان ضمیر انعکاسی
ضمیر dich در زبان آلمانی به‌عنوان ضمیر انعکاسی دوم شخص مفرد هم به کار می‌رود. از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی معمولاً در کنار افعال انعکاسی استفاده می‌شود، در این صورت این ضمایر به خودی خود معنای مشخصی ندارند و فقط با فعل معنا پیدا می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان