[قید]

draußen

/ˈdʁaʊsən/
غیرقابل مقایسه

1 بیرون بیرون (از خانه یا اتاق)، محیط باز

  • 1. Es ist kalt draußen.
    1 . بیرون هوا سرد است.
  • 2. Wir müssen draußen warten.
    2 . ما باید بیرون منتظر بمانیم.
  • 3. Wollen wir draußen sitzen?
    3 . آیا می‌خوای بریم بیرون بنشینیم؟
کاربرد واژه draußen به معنای بیرون
واژه draußen یک قید مکان است و از آن برای اشاره به محیط بیرونی استفاده می‌شود. draußen معنایی مشابه "بیرون" در فارسی دارد. وقتی از draußen استفاده می‌کنیم معمولا منظور ما فضای باز خارج از ساختمان است. به مثلا زیر توجه کنید:
"Es ist kalt draußen" (بیرون هوا سرد است./خارج از ساختمان هوا سرد است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان