[اسم]

die Durchsage

/ˈdʊʁçˌzaːɡə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Durchsagen] [ملکی: Durchsage]

1 اطلاعیه

مترادف و متضاد Ansage Auskunft
  • 1. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage!
    1 . توجه، توجه، یک اطلاعیه مهم!
  • 2. Ich habe die Durchsage nicht verstanden.
    2 . من اطلاعیه را متوجه نشدم.
کاربرد واژه Durchsage
Durchsage به معنای یک اطلاعیه یا اعلامیه عمومی است که به‌منظور آگاه‌سازی عمومی انجام می‌شود. Durchsage ممکن است از طریق رادیو، تلویزیون یا بلندگو در یک مکان عمومی پخش شود. مثال:
"eine Durchsage der Kriminalpolizei" (اطلاعیه پلیس جنایی)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان