[اسم]

die E-mail

/ˈiːˌmɛɪ̯l/
قابل شمارش مونث
[جمع: E-Mails] [ملکی: E-Mail]

1 ایمیل رایانامه

  • 1. Bitte senden Sie Ihre Anfragen per E-Mail.
    1 . لطفا درخواستتان را با ایمیل بفرستید.
  • 2. Ich habe Ihre E-Mail nicht bekommen.
    2 . من ایمیل شما را دریافت نکردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان