[اسم]

die E-mail

/ˈiːˌmɛɪ̯l/
قابل شمارش مونث
[جمع: E-Mails] [ملکی: E-Mail]

1 ایمیل رایانامه

  • 1.Bitte senden Sie Ihre Anfragen per E-Mail.
    1. لطفاً درخواست‌های خود را با ایمیل بفرستید.
  • 2.Ich habe Ihre E-Mail nicht bekommen.
    2. من ایمیل شما را دریافت نکرده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان