[اسم]

die Einladung

/ˈaɪ̯nˌlaːdʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Einladungen] [ملکی: Einladung]

1 دعوت دعوتنامه

  • 1. Danke für die Einladung!
    1 . بابت دعوت ممنون!
  • 2. Wir verschickten die Einladungen vier Monate vor der Hochzeit.
    2 . ما دعوت‌نامه‌ها را چهار ماه قبل از مراسم ازدواج فرستادیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان