[اسم]

die Eltern(pl)

/ˈɛltɐn/
قابل شمارش جمع
[ملکی: Eltern]

1 والدین پدر و مادر

  • 1.Er wohnt mit 30 Jahren immer noch bei seinen Eltern.
    1. او با وجود سی سال سن هنوز با پدر و مادرش زندگی می‌کند.
  • 2.Meine Eltern leben in Spanien.
    2. والدین من در اسپانیا زندگی می‌کنند.
کاربرد واژه Eltern به معنای والدین
واژه Eltern برای اشاره به پدر و مادر استفاده می‌شود و معنایی مشابه "والدین" در فارسی دارد. Eltern همیشه به صورت جمع مورد استفاده قرار می‌گیرد و حالت مفرد ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان