[فعل]

empfehlen

/ʔɛmˈpfeːlən/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: empfahl] [گذشته: empfahl] [گذشته کامل: empfohlen] [فعل کمکی: haben ]

1 سفارش کردن توصیه کردن

مترادف و متضاد beraten raten
jemandem etwas (Akk.) empfehlen
به کسی چیزی پیشنهاد دادن
  • 1. Können Sie mir einen guten Arzt empfehlen?
    1. می‌توانید به من یک دکتر خوب توصیه کنید؟
  • 2. Welchen Wein können Sie mir empfehlen?
    2. کدام شراب را به من توصیه می‌کنی؟
کاربرد واژه empfehlen به معنای پیشنهاد کردن
فعل empfehlen در زبان آلمانی معنای بسیار نزدیکی به "توصیه کردن" یا "سفارش کردن" دارد. empfehlen به معنای تشویق یا توصیه به استفاده از چیزی است. از empfehlen می توان برای توصیه کردن افراد هم استفاده کرد که در این جایگاه معنایی نزدیک به "معرفی کردن" در فارسی را دارد، مثلا:
"ich kann ihn dir als Fachmann sehr empfehlen" (من می توانم تو را به او به عنوان یک متخصص معرفی کنم/توصیه کنم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان