[حرف اضافه]

entlang

/ɛntˈlaŋ/
[همراه: either]

1 در طول در امتداد

  • 1.Entlang der Straße standen viele Zuschauer.
    1. تماشاگران زیادی در امتداد خیابان ایستادند.
  • 2.Gehen Sie diese Straße entlang. Dann kommen Sie direkt zum Bahnhof.
    2. در امتداد این خیابان می‌روید؛ بعد مستقیم به راه آهن می‌رسید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان