[اسم]

die Erbse

/ˈɛʁpsə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Erbsen] [ملکی: Erbse]

1 نخود فرنگی نخود

  • 1.Heute gibt's Erbsen und Karotten.
    1. امروز نخود فرنگی و سیب زمینی هست. [داریم]
  • 2.Meine Eltern bauen in ihrem Garten Bohnen und Erbsen an.
    2. والدینم در باغ خود لوبیا و نخودهایی رشد می‌دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان