دیکشنری آلمانی به فارسی

erdbeere

/ˈeːɐ̯tbeːʀə/

[اسم]