[اسم]

die Familie

/faˈmiːliə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Familien] [ملکی: Familie]

1 خانواده

  • 1.Die Familie der Bären teilt sich in acht Arten auf.
    1. خانواده خرس‌ها به هشت نوع تقسیم می‌شود.
  • 2.Meine Familie lebt in Spanien.
    2. خانواده من در اسپانیا زندگی می‌کنند.
  • 3.Sie hat eine große Familie.
    3. او خانواده بزرگی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان