[اسم]

die Firma

/fɪrma/
قابل شمارش مونث
[جمع: Firmen] [ملکی: Firma]

1 شرکت کمپانی

مترادف و متضاد Betrieb Geschäft Unternehmen
  • 1. Die Firma Hertz & Sohn gibt es schon seit über 100 Jahren.
    1 . شرکت "Hertz & Sohn" الان بیش از 100 سال است که وجود دارد.
  • 2. Er arbeitet jetzt bei einer anderen Firma.
    2 . او حالا در یک شرکت دیگر کار می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان