[اسم]

das Foto

/foːto/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fotos] [ملکی: Fotos]

1 عکس

  • 1. Darf ich ein Foto machen?
    1 . اجازه دارم یک عکس بگیرم؟
  • 2. Diese Fotos habe ich noch nie gesehen.
    2 . این عکس‌ها را من هیچ‌وقت ندیده بودم.
  • 3. Können Sie dieses Foto vergrößern?
    3 . آیا می‌توانید این عکس را بزرگ کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان