[قید]

früher

/ˈfryːɐ/
غیرقابل مقایسه

1 قبلا قبل‌ها

مترادف و متضاد damals ehemals vormals später
  • 1. Er lebte früher in Wien.
    1 . او قبل‌ها در وین زندگی می‌کرد.
  • 2. Früher waren wir oft zusammen im Kino.
    2 . قبلا ما معمولا با هم در سینما بودیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان