[صفت]

gültig

/ˈɡʏltɪç/
غیرقابل مقایسه

1 مجاز معتبر

مترادف و متضاد ungültig
  • 1. Der Ausweis ist fünf Jahre gültig.
    1 . این کارت شناسایی برای 5 سال معتبر است.
  • 2. Der Pass ist nicht mehr gültig.
    2 . این پاسپورت دیگر معتبر نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان