[اسم]

der Gast

/ɡast/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Gäste] [ملکی: Gast(e)s]

1 مهمان

مترادف و متضاد Besuch Eingeladene
  • 1. Am Wochenende haben wir mehrere Gäste.
    1 . آخر هفته‌ها ما مهمان‌های بیشتری داریم.
  • 2. Weil wir sehr viel Besuch haben, haben wir ein Gästezimmer eingerichtet.
    2 . چون ما ملاقات‌های زیادی داریم، ما یک اتاق مهمان آماده کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان